RSS
 

Ձեր ցավը տանեմ

21 Nov

Ընգերներ ջան ձեր ցավը տանեմ, ձեր ջանին մեռնեմ :*
Հասկացել եմ, որ ընտիր ընգերներ ունեմ, մեկը մեկից լավն է… հետները կարաս մինչև աշխարհի ծերը գնաս :) Նենց չէր, որ նոր եմ հասկացել միշտ էլ էտ գիտեի :) ուղղակի մի քանի անգամ իրար հետ հավեսով նստելուց հետո ավելի լավ հասկացա ;) Իմ հին ընգերները, նոր ընգերները բոլորն էլ լավն են, բոլորն էլ հարգանքի ու սիրո արժանի մարդիկ, որոնց համար ամեն ինչ կանեմ ես!! Ու իրանք ընԿերներ չեն, իրանք ընԳերներ են ու մեծատառով ԸՆԳԵՐՆԵՐ: Ապրեք որ դուք կաք :*

 

Tags: , , ,

Պատասխանել

 

 
 1. Ստելլա

  November 21, 2011 at 2:32 am

  էդ ընԳերներիցդ մեկը ` ես,,առաջինը արձագանքեմ ստեղ :Դ
  ինքդ լավն ես,,մենք էլ քո կողքին ավելի ենք լավը դառնում,,
  ապրես դու :*

   
 2. anulikk

  November 21, 2011 at 2:35 am

  ուծյոււււււ~ դու դեմք ես :*

   
 3. Ashot

  November 21, 2011 at 11:24 am

  Dav jan, du iskakan H@NGER es, dra hamar el qo @nkerner@ @nger en . Urax em, vor qo @ngerneric mek@ es em ;)

   
 4. aziz

  November 21, 2011 at 1:28 pm

  es qo cav@ tanem.