RSS
 

Posts Tagged ‘հին Երևան’

Սիրեք Երևանը

26 Feb

գիշերային Երևան

Երևանը եղել է, կա ու կմնա ամենալավ քաղաքը աշխարհում <3

Սիրեք Երևանը, պահպանեք ու գեղեցկացրեք մեր քաղաքը, պետք չի ապրել անցյալով, պետք չի բողոքել այժմյան Երևանից ու ասել, որ հին Երևանը ավելի գեղեցիկ է եղել: Միայն շինարարությունների դեմ պայքարելով ոչնչի չենք հասնի: Ծառ տնկեք Երևանում, մաքուր պահեք Երևանը, սիրեք Երևանը ու ամեն ինչ լավ կլինի ;)

P.S. Սիրում եմ Երևանը <3